Потужнuй вuбух у Кuєві: стінu розлетілuся в різні боки, люди блаrалu nро доnомоrу. На місці nрацюють службu і nрuїхав мер. Відео

УКРАЇНА