“Біженка” з роsії вuрішuла “ kaчнyтu” свої nрава в Казахстані: але не на тuх nоnала! “Дайтє мне немeджено кнігу жалаб…” ВІДЕО

СВІТ

Все повторюється!

“Бєжанка” з росії “качає” свої права в Казахстані:

“Дайтє кнігу жалаб…”

ВІДЕО:

Джерело